krul_goud_150

Privacyverklaring

Maekbaar Creative Coaching vindt jouw privacy belangrijk. Op deze pagina kun je lezen waarom Maekbaar Creative Coaching persoonsgegevens verwerkt en hoe wij met jouw informatie omgaan. Als je vragen hebt, kun je altijd mailen naar lisette@maekbaarcoaching.nl.

Jouw gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor een van de diensten van Maekbaar Creative Coaching vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken en om mij toestemming te geven voor de verwerking hiervan. Deze gegevens gebruik ik om de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren.

Nieuwsbrief

Ik verzend een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over nieuws op mijn vakgebied, mijn diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of diensten van Maekbaar Creative Coaching hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Het advies aan ouders is dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via lisette@maekbaarcoaching.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Maekbaar Creative Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het verzenden van de nieuwsbrief, blog en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van diensten
– Maekbaar Creative Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Maekbaar Creative Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Maekbaar Creative Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Mailchimp; voor het vergaren en beheren van namen en emailadressen met als doel gerichte en geautomatiseerde emailmarketing te kunnen verrichten.
– Outlook mail; voor het beheren van emailadressen om e-mails te kunnen ontvangen en versturen.

Bewaartermijn

Maekbaar Creative Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maximaal 1 jaar nadat dienstverlening is afgerond.
Delen van persoonsgegevens met derden

Maekbaar Creative Coaching verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op de website van Maekbaar Creative Coaching wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Je kunt je cookie-instellingen beheren via je browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Daarnaast worden er mogelijk door Youtube cookies geplaatst, als je een filmpje bekijkt. Hier heb ik verder geen invloed op. Op het moment dat je een filmpje op mijn website afspeelt, ga je hiermee akkoord.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verzoeken om verwijdering. Dit kun je doen door een mail te sturen naar lisette@maekbaarcoaching.nl.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Maekbaar Creative Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb via een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lisette@maekbaarcoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maekbaar Creative Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Maekbaar Creative Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Maekbaar Creative Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via lisette@maekbaarcoaching.nl.

0